De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen voor familiebedrijven die in het vastgoed zitten. Bij schenken of vererven van deze bedrijven is eerder sprake van bedrijfsoverdracht dan de fiscus in veel gevallen stelt. De te betalen belasting valt hierdoor veel lager uit. 

Het hoogste rechtscollege heeft vastgesteld dat vastgoedfamiliebedrijven onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken van de zogeheten bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Hierdoor is bij schenken of vererven niet maximaal 40% maar minder dan 4% belasting direct verschuldigd.

‘Veel familievastgoedbedrijven zullen blij zijn met dit arrest’, zegt Aad Rozendal, hoofd vaktechniek bij RSM Netherlands Belastingadviseurs en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Het bevestigt dat zij een bedrijf runnen in plaats van beleggen in vastgoed.’ ‘Belastinginspecteurs voeren veel discussies over de vraag of een vastgoedportefeuille een onderneming is of een belegging’, zegt Wiebe Brink, sectorleider vastgoed bij belastingadviseur EY. ‘Voor een deel van de vastgoedpraktijk haalt dit arrest de kou uit de lucht.’ Beide fiscalisten schatten dat de schatkist komende jaren honderden miljoenen euro’s misloopt als vergelijkbare zaken tot hetzelfde oordeel leiden. Deels gaat het om uitgestelde belasting.

De Hoge Raad boog zich over een familiebedrijf waarvan de vastgoedportefeuille ongeveer €500 mln waard is. Om uitsluitsel te krijgen over hoe de fiscus deze portefeuille behandelt, schonken de ouders een klein deel van het bedrijf aan hun kinderen. De fiscus beschouwde de portefeuille als een belegging en belaste de schenking navenant. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde echter dat het familiebedrijf een onderneming drijft. Dit betekent dat de kinderen minder belasting betalen door de BOF. De heffing die de ouders verschuldigd zijn als eigenaren van een aanmerkelijk belang wordt uitgesteld.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën ging in cassatie tegen het arrest van het Hof. De Hoge Raad wees het beroep af. De Raad verwijst naar de professionaliteit waarmee het vastgoed wordt geëxploiteerd. Die gaat duidelijk verder dan wat een gewone belegger in vastgoed doet. Volgens Rozendal en Brink blijft onduidelijk waar precies de grens ligt. Als de staatssecretaris geen helderheid verschaft, voorzien zij meer rechtszaken. Mogelijk leidt het arrest tot aanpassing van de BOF, zegt Brink. ‘Wiebes heeft gezegd de faciliteit te heroverwegen. Als dat gebeurt, kan het arrest een Pyrrusoverwinning zijn.’

Het Financieele Dagblad, www.fd.nl, 19 april 2016