Grootaandeelhouders van Nederlandse ondernemingen en stichtingen kunnen nog even opgelucht ademhalen. Het onder veel ondernemers gewraakte ‘UBO-register’ wordt pas volgend jaar opgetuigd.

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat het openbare UBO-register pas in 2018 wordt opgericht. De begroting van Financiën laat zien dat het ministerie volgend jaar eenmalig € 7 miljoen uittrekt voor het bouwen van het register. Het wetsvoorstel voor het implementeren van het UBO-register staat voor december dit jaar op de rol bij Financiën. In het UBO-register moeten de gegevens komen van de ‘ultimate benificiary owners’ van Nederlandse ondernemingen. Dat is hier gedefinieerd als een natuurlijk persoon die een belang houdt van minstens 25% in een vennootschap (tools) of stichting. Het register komt voort uit de Europese witwasrichtlijn, die Nederland in nationale wetgeving moet omzetten.

Op de vormgeving van het register is veel kritiek. Vooral de privacy van de UBO’s is een heikel punt. De vereniging van bestuurders van goede doelen vreest zelfs een leegloop vanwege het register.
De openbaarheid van het register gaat namelijk behoorlijk ver. Het is de bedoeling dat iedereen straks tegen een kleine vergoeding basisgegevens over de grootaandeelhouders kan opvragen. En dat terwijl de Europese richtlijn niet voorschrijft dat het register openbaar moet zijn. Nederland maakt echter nog niet echt haast met de invoering van het UBO-register.

Bron: Rendement.nl, www.rendement.nl, 19 september 2017