Er zijn om te beginnen talloze voorbeelden van familiebedrijven die innovaties op de markt brachten. Denk alleen al aan Heineken en Philips. Toch ziet men familiebedrijven doorgaans niet als bijzonder vernieuwend. Vaker beschouwen mensen ze als risicovrij, traditioneel en stagnant. Toch blijkt uit onderzoek gepubliceerd op de Harvard Business Review dat de vork anders in de zit. Nadine Kammerlander en Marc van Essen vergeleken in het onderzoek de innovatiekracht van familiebedrijven met non-familiaire concurrenten en collega’s. Opmerkelijk is ook dat zij erachter kwamen dat familiebedrijven vaak innovatiever zijn dan ‘gewone’ bedrijven en dat zij daarvoor minder hoeven te doen.

De bevindingen, gepubliceerd in het Academie Management Journal, tonen aan dat familiebedrijven minder investeren in innovatie dan andere bedrijven (zowel publieke als particuliere) die niet in handen van een familie zijn. Gemiddeld hebben familiebedrijven een kleiner onderzoeksbudget dan andere organisaties van gelijke grootte, maar dat betekent niet dat ze minder innovatief zijn. Integendeel, uit de studie bleek dat familiebedrijven efficiënter zijn in hun innovatieprocessen. Van elke dollar die in R & D wordt geïnvesteerd, krijgen ze meer innovatieve output.

Waarom zou dit zijn? De onderzoekers geven een verklaring: ondernemersfamilies concentreren hun rijkdom in één of een paar bedrijven – denk bijvoorbeeld aan Walmart. De gezinnen zijn zeer voorzichtig met investeringen, met als doel verliezen te vermijden. Daarnaast kunnen gezinsvennootschappen hun krachtige aandeelhoudersposities gebruiken om ervoor te zorgen dat managers alleen voorzichtig investeren.

In tegenstelling tot veel andere aandeelhouders hebben familiebezitters de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat ze het geld in de juiste projecten investeren en ze de middelen op een effectieve manier gebruiken. Door hun jarenlange ervaring in de business, hebben de familie’s meestal veel kennis van de industrie, het bedrijf en haar belanghebbenden. Zij spenderen ook veel tijd aan de organisatie en communiceren vaker met medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Bovendien profiteren veel familiebedrijven van hun ‘familieachtige’ cultuur en hun nauwe relaties met een handvol partners, van leveranciers tot klanten. Zij helpen hen op hun buurt creatieve ideeën, producten en processen te ontwikkelen.

De onderzoekers zijn ook van mening, dat het effect van ‘minder input, meer output’ sterker is wanneer familieleden niet alleen eigenaar maar ook bestuurder van het bedrijf zijn. In dergelijke gevallen zijn er minder tegenstrijdige belangen tussen aandeelhouders, eigenaren en managers.

Bron: Fambizz, www.fambizz.nl, 14 augustus 2017