Familiebedrijven doen vaker een beroep op externe geldschieters om hun groeiplannen te financieren. Ze kijken daarbij niet alleen naar banken, maar ook naar mogelijkheden bij vermogende particulieren.

Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van adviesbureau KPMG en de Europese organisatie voor familiebedrijven EFB. De uitkomsten zijn gebaseerd op een enquête onder ruim 1400 familiebedrijven in 25 Europese landen. Volgens KPMG-partner Arnold de Bruin is het een misverstand te denken dat familiebedrijven alleen maar gebruik zouden maken van eigen geld om hun onafhankelijkheid te waarborgen. Ook klopt het beeld niet dat een lening van de bank het enige alternatief zou zijn.

Wel zijn ze kieskeurig bij de keuze van een geldschieter om de controle over het bedrijf niet te verliezen. Dan blijken vermogende zakenfamilies een natuurlijke bondgenoot van ondernemers die groeikapitaal nodig hebben. Ze verkeren in dezelfde kring, spreken elkaars taal, en begrijpen elkaars noden. De Bruin: ‘Ze herkennen elkaars situatie. Dat schept een band.’ En niet onbelangrijk: welgestelde zakenfamilies zijn bereid dezelfde zakelijke risico’s te lopen als de ondernemer met een financieringsbehoefte.

Sinds de economische crisis, waarin banken het regelmatig moesten laten afweten, kloppen ondernemers vaker bij bevriende relaties aan. Uit het KPMG-onderzoek blijkt dat 42% van de Europese bedrijven recentelijk kapitaal heeft aangetrokken van rijke particulieren. Dit aandeel ligt volgens De Bruin duidelijk hoger dan voorheen. De geldinjecties kunnen zowel het karakter hebben van een lening als van risicokapitaal.

De financieringen zijn primair bedoeld voor de lange termijn. De KPMG-adviseur noemt daarbij periodes van tien tot vijftien jaar. ‘Het gaat niet om beleggingen waar je op korte termijn winst uit haalt.’

Het Nederlandse familiebedrijf loopt enigszins achter bij de Europese trend. ‘Het beroep op vermogende particulieren zie ik in eigen land wat minder’, zegt De Bruin. Zijn ervaring is dat Nederlandse ondernemers nog traditioneel op de bank zijn georiënteerd.

Een voorbeeld van elkaar ondersteunende zakenfamilies is te vinden in Brabant waar sigarenfabrikant Agio Cigars van de familie Wintermans twee jaar geleden een belang heeft genomen in hightech toeleverancier NTS. Met de komst van Wintermans heeft NTS meer financiële armslag gekregen voor verdere groei en is de familiecultuur in dit bedrijf behouden.

Het Financieele Dagblad, www.fd.nl, 24 november 2015