Frank van Beuningen (72), telg uit een steenrijke ondernemersfamilie, probeert al 25 jaar andere vermogende Nederlanders zover te krijgen om hun vermogen en hun invloed aan te wenden voor een betere wereld.

De afgelopen twee jaar trok hij met de directeur van non-gouvernementele organisatie (ngo) Both Ends door Nederland om de rijkste inwoners van het land zover te krijgen hun handtekening te zetten onder de ‘DivestInvest Pledge,’ een belofte om niet meer in fossiele brandstoffen te beleggen. Voorlopige oogst: 22 handtekeningen, goed voor een slordige €200 mln aan privévermogen die voortaan niet meer in olie, gas of steenkool zal worden belegd.

Wat houdt die ‘pledge’ (letterlijk: belofte) precies in?

‘De ondertekenaars beloven binnen drie tot vijf jaar al hun privébeleggingen in olie, gas en steenkool bedrijven te verkopen. In plaats daarvan zal het geld in zaken worden gestoken die de opwarming van de aarde tegengaan. Bijvoorbeeld hernieuwbare, schone energie, duurzame landbouw en het opnieuw aanplanten van bos’.

Wat wilt u hiermee bereiken?

‘De ‘Divestment’-beweging en deze verklaring is overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar onder anderen de nazaten van oliemagnaat John D. Rockefeller zich hiermee bezighouden. Er zijn wereldwijd al talloze universiteiten, pensioenfondsen en privépersonen die niet meer in fossiele brandstoffen beleggen. De bedoeling is dat de klimaatverandering wordt tegengegaan, en dat vermogende mensen zich er bewust van worden dat ze met hun kapitaal daaraan bij kunnen dragen.’

De overgrote meerderheid van de ondertekenaars wil anoniem blijven. Is het geen veel sterker signaal als ze zich gewoon bekend maken?

‘Dat is heel lastig in Nederland. Vermogende mensen houden zich in Nederland het liefst op de achtergrond. We hebben in Nederland een heel andere cultuur dan bijvoorbeeld in de VS en het Verenigd Koninkrijk. We zijn allang blij dat we deze groep nu bij elkaar hebben. Maar deze mensen staan wel achter hun beslissing en dragen die ook uit in hun eigen netwerk, we hopen dat steeds meer mensen zich aansluiten. Vergeet niet dat dit ook een signaal is naar de financiële sector, als vermogende mensen niet meer in fossiel willen beleggen’.

Wat zeggen die vermogende mensen dan tegen hun bank of vermogensbeheerder? Ik wil uit fossiel, zelfs als dat rendement kost?

‘Dit gaat hier niet om rendement, maar om ethiek, wat je belangrijk vindt op moreel vlak. Het gaat er deze mensen om dat ze een redelijk rendement maken, maar dat hoeft niet het maximale rendement te zijn, in financiële zin. Ik denk bovendien dat het op de langere termijn ook in financiële zin verstandig is om uit fossiel te stappen. Er zit geen toekomst in olie en gas, dat is mijn overtuiging.’

Heeft u zelf nog beleggingen in fossiele brandstoffen?

‘Ik heb het al flink afgebouwd, maar ik schat dat 1% van mijn vermogen nu nog in fossiel zit. Ik ben één van de ondertekenaars van de belofte om uit fossiel te stappen, dus het restant zal ook worden verkocht.’

Ik neem aan dat een flink gedeelte van de ondertekenaars hoge posities heeft in het Nederlands bedrijfsleven. Uw familie behoort tot de mede-oprichters van SHV. Is het voor de ondertekenaars niet logischer om de invloed aan te wenden voor het ‘vergroenen’ van het bedrijfsleven?

‘Dat gebeurt al. Ik ben wat dat betreft een beetje de rebel van de familie. Ik ben al wat ouder en hier al langer mee bezig, maar bij de vermogende families zijn het nu vooral de jongeren die zich bezighouden met duurzaamheid. Die discussies worden nu overal gevoerd; aan de keukentafel, maar ook in de kantoren.’

Als de koersen van oliemaatschappijen stijgen wordt het financieel onaantrekkelijk om je beleggingen in olie te verkopen. Loopt u niet het risico dat de ondertekenaars, die toch anoniem blijven, zeggen: leuk die belofte, maar nu toch maar even niet?

‘Nee. Die mensen die ondertekend hebben houden zich daaraan. Het is hun persoonlijke overtuiging dat dit heel belangrijk is. Ik ken ze bijna allemaal persoonlijk, en ik geloof dat ze zich aan hun belofte zullen houden’.

Bron: Het Financieele Dagblad, www.fd.nl, 26 maart 2019