Anderen over Bolster

‘Mijn kinderen zitten niet altijd te wachten op advies van hun vader maar vragen hebben ze wel. Bovendien hebben we een gezamenlijk belang. Dus het is goed dat Paul hier op objectieve en vooral ook diplomatieke wijze een begeleidende rol bij heeft.’
Trusted advisor, Begeleiden van familieleden bij nemen vermogensverantwoordelijkheid
‘Nadat wij, als zogenaamde NextGen, het beheer van het familievermogen in handen kregen gingen de gedachten hoe dat te doen wel heel veel verschillende kanten op. Dankzij Paul hebben we daar structuur in gekregen waarbij zowel ieder zijn eigen invulling kan geven maar ook zorgt voor een gezamenlijk belang. Met hem als een soort Raad van Advies wordt dit bewaakt en houdt het de familieband sterk. Dat zou ons alleen niet zonder ruzie lukken.’
Raad van Advies, Begeleiden van nieuwe generatie bij voortzetting familievermogen
‘Ik vond het lastig om als hoofd van het bedrijf én de familie te bepalen wie van mijn kinderen deze “rol” zou gaan voortzetten. Ik had daar wel zo mijn ideeën over en zij natuurlijk ook. Daar hebben we samen met Paul veel over gesproken en duidelijkheid in gekregen. Daarna hebben wij in consensus de juiste beslissingen genomen.’
Familieopvolging, Begeleiden bij de keuze aan wie de eindverantwoordelijkheid over te dragen
‘Ons werd na de verkoop van het bedrijf aangeraden een family office op te richten. Dat ging ons iets te ver. Wel hadden wij behoefte aan een goede en vertrouwde sparringspartner voor alle vraagstukken die het hebben van een vermogen met zich meebracht. Dat hebben wij in Paul gevonden. Hij is op een hele prettige manier zakelijk en kundig maar belangrijker nog, hij snapt ons als familie.’
Trusted advisor, Sparringspartner voor vermogende familie
‘Wij voelen ons gezegend met een vermogen maar vinden ook dat wij daarmee iets goeds moeten doen. Daarom hebben wij een stichting opgericht, Paul heeft geholpen bij het vormen van een bij ons passende doelstelling. Samen met een aantal van ons vormt hij ook het bestuur en heeft daarin een neutrale én zakelijke rol, dat houdt ons bij de les.’
Bestuurslid, Bestuurslid goede doelen stichting familie
‘Als bestuur van onze family office waren wij veelvuldig met elkaar bezig over alle belangen, zowel de gemeenschappelijke als de individuele. Dat was soms wel eens ‘to much’. Dat moest anders. Nu is het gescheiden en worden enkel nog de gemeenschappelijke belangen beheert door de family office, met een nieuw deels extern bestuur. Paul heeft bij die verandering een grote rol gespeeld en nog steeds.’
Trusted advisor, Sparringspartner voor vermogende familie