UBS, altijd begaan met het lot van vermogende particulieren en families, heeft de acht belangrijkste valkuilen en uitdagingen voor family offices op een rijtje gezet. Sommige zijn fataal, waarschuwt de vermogensbeheerder alvast.

 1. Eigendomsconflicten
  Family offices kunnen in het geval van eigendomsconflicten toneel worden van hofintriges of zelfs oorlogssituaties. Wantrouwen en achterdocht moeten altijd worden voorkomen. Een family office kan de eenheid bewaken in de familie door een neutraal standpunt in te nemen bij conflicten en familieeenheid tot topprioriteit te maken.
 2. Relevant blijven voor de volgende generatie
  Verschillende generaties communiceren op verschillende manieren. Oudere generaties laten het beleggen mogelijk volledig over aan de family office, terwijl nieuwe generaties sommige alternatieve of directe beleggingen wellicht zelf willen overzien. Een strategie om relevant te blijven voor de volgende generatie is absoluut noodzaak.
 3. Gebrekkig (toezicht op) bestuur
  Bij veel family offices is sprake van gebrekkig of geen toezicht. Het kan de beleggingen ernstige schade berokkenen.
 4. Transitie van leiderschap
  Een nieuw familiehoofd is niet van vandaag op morgen geïnstalleerd. De opvolging kan jaren in beslag nemen. Voor het family office de taak om de oude en nieuwe leider op een lijn te krijgen wat betreft de timing en het opvolgingsplan.
 5. Te grote exposure aan risico’s
  Omdat familiekapitaal meerdere generaties lang behouden moet worden is het nemen van te veel risico onacceptabel voor een family office.
 6. Stagnatie in talentontwikkeling
  Talentvolle werknemers aantrekken en behouden is lastig voor family offices, doordat de carrièremogelijkheden beperkt zijn. Het family office-team kan daardoor stilvallen in zijn ontwikkeling. Training en ontwikkeling is cruciaal om kennis op peil te houden.
 7. Verschillen in strategie en missie
  Als een family office ondeugdelijk wordt bestuurd dan bestaat het risico dat het de focus op organische groei uit het oog verliest en te veel aandacht besteedt aan de ontwikkeling van het kantoor zelf, en zijn personeel. Het family office moet regelmatig evalueren of de doelen van de familie nog voorop staan.
 8. Gebrekkige controle
  Gebrekkig bestuur leidt al snel tot een gebrekkige controle van de familie op het family office en een hogere exposure aan onvoorziene en excessieve risico’s. Veel family offices zijn matig geautomatiseerd, waardoor informatie soms lastig boven water is te krijgen.

Bron: IEX Profs, www.iexprofs.nl, 13 juli 2017